שיר השירים - פרק ב - פסוק ב הדפסה
כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות. 

היפה בנשים