שיר השירים - פרק ב - פסוק ו הדפסה
שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. 

המשפט הזה מדבר אלי.