שיר השירים - פרק ב - פסוק טו הדפסה
אחזו-לנו, שועלים--שועלים קטנים, מחבלים כרמים; וכרמינו, סמדר.