שיר השירים - פרק ד - פסוק יא הדפסה
נופת תיטופנה שפתותייך, כלה; דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. 

שהתנך וארץ ישראל מתוארים כמו בפתגם