שיר השירים - פרק ד - פסוק יג הדפסה
שלחייך פרדס רימונים, עם פרי מגדים:  כפרים, עם-נרדים. 

בחרתי בפסוק כי מופיע פה המילה נרדים, בחרתי בשם נרד לבתי.