שיר השירים - פרק ד - פסוק טז הדפסה
עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני ייזלו בשמיו; יבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו.

אני קוראת כל יום שישי את שיר השירים, זה אויר לנשמה בשבילי