שיר השירים - פרק ה - פסוק א הדפסה
באתי לגני, אחותי כלה--אריתי מורי עם-בשמי, אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי; אכלו ריעים, שתו ושכרו דודים. 

בחרתי בפסוק, כי סתם ראיתי אותו ומאוד התלהבתי.