שיר השירים - פרק ה - פסוק ד הדפסה
דודי, שלח ידו מן-החור, ומעיי, המו עליו.