שיר השירים - פרק ה - פסוק טו הדפסה
שוקיו עמודי שש, מיוסדים על-אדני-פז; מראהו, כלבנון--בחור, כארזים.