שיר השירים - פרק ו - פסוק ט הדפסה
אחת היא, יונתי תמתי--אחת היא לאימה, ברה היא ליולדתה; ראוה בנות ויאשרוה, מלכות ופילגשים ויהללוה. 

בחרנו בפסוק הזה שלקוח מתפילה שאנו משתמשים כל ימי שישי והפסוק שבחרנו מסמל את הקשר בין ה' לעם ישראל שבחר בנו מכל העמים