שיר השירים - פרק ז - פסוק ג הדפסה
שוררך אגן הסהר, אל-יחסר המזג; בטנך ערימת חיטים, סוגה בשושנים. 

שהפסוק שלי הוא שמתאים לי גם כי הוא היחיד שהופיע לי