בראשית - פרק ח - פסוק ג הדפסה
וישובו המים מעל הארץ, הלוך ושוב; ויחסרו המים--מקצה, חמישים ומאת יום.