בראשית - פרק ט - פסוק יא הדפסה
והקימותי את-בריתי איתכם, ולא-ייכרת כל-בשר עוד ממי המבול; ולא-יהיה עוד מבול, לשחת הארץ. 

הפסוק מדבר על טוהר מידות שיבוא על העולם אחר השמדת הרע ולא יהיה עוד צורך בשטף במים כדי למגר את הרע מהעולם שיהיה יותר טוב.