התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ואומר, אנה אתה הולך; ויאמר אליי, למוד את-ירושלים, לראות כמה-רוחבה, וכמה אורכה.