התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
כה-אמר יהוה צבאות, אם-בדרכיי תלך ואם את-משמרתי תשמור, וגם-אתה תדין את-ביתי, וגם תשמור את-חצריי--ונתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה.