התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
הס, מפני אדוניי יהוה:  כי קרוב יום יהוה, כי-הכין יהוה זבח הקדיש קרואיו.