התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
בטרם לדת חוק, כמוץ עבר יום; בטרם לא-יבוא עליכם, חרון אף-יהוה--בטרם לא-יבוא עליכם, יום אף-יהוה.