התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
הוי, יושבי חבל הים--גוי כרתים; דבר-יהוה עליכם, כנען ארץ פלשתים, והאבדתיך, מאין יושב.