התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
הוי מוראה, ונגאלה--העיר, היונה.