התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
ביום ההוא, ייאמר לירושלים אל-תיראי:  ציון, אל-ירפו ידייך.