התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
יהוה אלוהייך בקרבך, גיבור יושיע; ישיש עלייך בשמחה, יחריש באהבתו--יגיל עלייך, ברינה. 

אהבה אור תקוה אמונה