התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר--יהוה מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו; ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל. 

אין כנביא עמוס