התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

תרי עשר

"תרי עשר" (המספר 12 [שנים עשר] בשפה הארמית) הנו ולמעשה ספר אחד מתוך אסופת 24 הספרים הכלולים בתנ"ך היהודי ומתייחס לנביאי תרי עשר. הספר "תרי עשר", כשמו מכיל אוסף של תרי-עשר (כלומר, 12 חלקים) ספרי נבואה קצרים ולמעשה נדרש היה לכנותו בשמו המלא "תרי עשר הנביאים".

המסורת מסבירה כי "קובץ תרי עשר" נכרך יחדיו בגלל קוצרם היחסי לספרי התנ"ך האחרים.

עריכת ואיסוף ספרי הנביאים הקצרים, לתוך אוסף "תרי עשר" מיוחס בתלמוד לאנשי כנסת הגדולה וכן נקבע כי סידורם בתרי עשר הנו כרונולוגי.

מקומו של הספר בסוף ספרי הנביאים ונכלל בחטיבת הנביאים האחרונים.

ספרי תרי-עשר

תרי עשר הנביאים מחולקים לשני תתי פרקים ועל פי שיוך כרנולוגי של בתי המקדש הראשון ובית המקדש השני.

בית המקדש הראשון

פעלו והתנבאו וזאת על-פי חז"ל בימי בית המקדש הראשון.

בית המקדש השני

התנבאו בימי בית המקדש השני.