התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק א
  תהילים / פרק קיב
    הללו-יה:אשרי-איש, ירא את-יהוה;    במצוותיו, חפץ מאוד.
 • פסוק ב
  תהילים / פרק קיב
    גיבור בארץ, יהיה זרעו;    דור ישרים יבורך.
 • פסוק ה
  תהילים / פרק קיב
    טוב-איש, חונן ומלווה;    יכלכל דבריו במשפט.