התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק כז
  תהילים / פרק עג
    כי-הנה רחקיך יאבדו;    הצמת, כל-זונה ממך.
 • פסוק א
  תהילים / פרק עד
    משכיל, לאסף:למה אלוהים, זנחת לנצח;    יעשן אפך, בצאן מרעיתך.
 • פסוק ג
  תהילים / פרק עד
    הרימה פעמיך, למשואות נצח;    כל-הרע אויב בקודש.