התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק יט
  משלי / פרק ל
    דרך הנשר, בשמיים--    דרך נחש, עלי-צור;דרך-אונייה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה.
 • פסוק כ
  משלי / פרק ל
    כן, דרך אישה--    מנאפת:אכלה, ומחתה פיה;    ואמרה, לא-פעלתי אוון.
 • פסוק כא
  משלי / פרק ל
    תחת שלוש, רגזה ארץ;    ותחת ארבע, לא-תוכל שאת.