התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק י
  תהילים / פרק פה
    אך קרוב ליראיו ישעו;    לשכון כבוד בארצנו.
 • פסוק יג
  תהילים / פרק פה
    גם-יהוה, ייתן הטוב;    וארצנו, תיתן יבולה.
 • פסוק יד
  תהילים / פרק פה
    צדק, לפניו יהלך;    וישם לדרך פעמיו.