התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ט
  משלי / פרק טז
    לב אדם, יחשב דרכו;    ויהוה, יכין צעדו.
 • פסוק י
  משלי / פרק טז
    קסם על-שפתי-מלך;    במשפט, לא ימעל-פיו.
 • פסוק יב
  משלי / פרק טז
    תועבת מלכים, עשות רשע:    כי בצדקה, ייכון כיסא.