התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ו
  תהילים / פרק ס
    נתת ליראיך נס, להתנוסס--    מפני, קושט סלה.
 • פסוק ז
  תהילים / פרק ס
    למען, ייחלצון ידידיך;    הושיעה ימינך וענני.
 • פסוק ח
  תהילים / פרק ס
    אלוהים, דיבר בקודשו--אעלוזה:    אחלקה שכם; ועמק סוכות אמדד.