התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ט
  תהילים / פרק קיב
    פיזר, נתן לאביונים--    צדקתו, עומדת לעד;קרנו,    תרום בכבוד.
 • פסוק י
  תהילים / פרק קיב
    רשע יראה, וכעס--    שיניו יחרוק ונמס;תאוות רשעים    תאבד.
 • פסוק א
  תהילים / פרק קיג
    הללו-יה:הללו, עבדי יהוה;    הללו, את-שם יהוה.