התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ושילחתי אש, בבית חזאל; ואכלה, ארמנות בן-הדד. 

שאין נביא זועק-צודק, סוציאליסט של ממש. כמו עמוס