התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ושברתי, בריח דמשק, והכרתי יושב מבקעת-אוון, ותומך שבט מבית עדן; וגלו עם-ארם קירה, אמר יהוה. 

מתנה מדן