התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי עזה, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הגלותם גלות שלמה, להסגיר לאדום. 

n,bv nsi turhi