התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ושילחתי אש, בחומת עזה; ואכלה, ארמנותיה. 

ראשית שם אבי עמוס זל ושנית הפסוק מתאים לתקופה של ימינו