התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
והכרתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון; והשיבותי ידי על-עקרון, ואבדו שארית פלשתים--אמר, אדוניי יהוה. 

ראשית שם אבי עמוס שנית מאד מאד מתאים לתקופה של ימנו