התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי-צור, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הסגירם גלות שלמה, לאדום, ולא זכרו, ברית אחים.