התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ושילחתי אש, בחומת צור; ואכלה, ארמנותיה. 

שםסוק זה תקף ומאיים עלינו גם היום