התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי בני-עמון, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את-גבולם. 

נהדר הפרוייקט הזה.