התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
והצתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה; בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה. 

סערות