התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
והלך מלכם, בגולה; הוא ושריו יחדיו, אמר יהוה.