התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי יהודה, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-מואסם את-תורת יהוה, וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזביהם, אשר-הלכו אבותם אחריהם.