התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
ושילחתי אש, ביהודה; ואכלה, ארמנות ירושלים.