התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי ישראל, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. 

מאוד שימושי