התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
השואפים על-עפר-ארץ בראש דלים, ודרך ענווים יטו; ואיש ואביו, ילכו אל-הנערה, למען חלל, את-שם קודשי.