התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
ואנוכי השמדתי את-האמורי, מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים; ואשמיד פרייו ממעל, ושורשיו מתחת. 

להראות שיש בכוחי לעזור וגם לכלות