התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ואנוכי העליתי אתכם, מארץ מצריים; ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה, לרשת את-ארץ האמורי.