התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים; האף אין-זאת בני ישראל, נאום-יהוה. 

פעם נאמר נבואה ניתנה לשוטים ואני מצטט את הנביא עמוס שבעתיד הקרוב לעין בננו יהפכו לנביאים ולנזירים. אמן.