התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
הנה אנוכי מעיק, תחתיכם, כאשר תעיק העגלה, המלאה לה עמיר. 

שמחתי למצוא את פירוש שמי בתנך. תשובה לכל השואלים מה המשמעות של שמי ומדוע ניתן לי, כיליד לג בעומר.