התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
שמעו את-הדבר הזה, אשר דיבר יהוה עליכם--בני ישראל:  על כל-המשפחה, אשר העליתי מארץ מצריים לאמור.