התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
רק אתכם ידעתי, מכול משפחות האדמה; על-כן אפקוד עליכם, את כל-עוונותיכם. 

עם הבחירה והקיום בן אלפי השנים, באים גם האחריות והמשא הערכיים.