התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
הישאג אריה ביער, וטרף אין לו; הייתן כפיר קולו ממעונתו, בלתי אם-לכד. 

אין עם ישראל יכול להתפתח עי אחרים שמוליכים אותו, רק שהוא אדון לעצמו