התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
אריה שאג, מי לא יירא; אדוניי יהוה דיבר, מי לא יינבא. 

אני מאוד אוהבת את עמוס ואת העושר הלשוני שלו