התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
השמיעו על-ארמנות באשדוד, ועל-ארמנות בארץ מצריים; ואמרו, היאספו על-הרי שומרון, וראו מהומות רבות בתוכה, ועשוקים בקרבה. 

יום רביעי רק פעם אחת כי טוב