התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
בואו בית-אל ופשעו, הגלגל הרבו לפשוע; והביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם.