התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
וקטר מחמץ תודה, וקראו נדבות השמיעו:  כי כן אהבתם בני ישראל, נאום אדוניי יהוה.