התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
וגם אנוכי מנעתי מכם את-הגשם, בעוד שלושה חודשים לקציר, והמטרתי על-עיר אחת, ועל-עיר אחת לא אמטיר; חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר-לא-תמטיר עליה תיבש.